November 3, 11:30 a.m. – 1:30 p.m.
The Quad, Samford University